Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2013

beingselfish
0194 6902
Reposted fromjilliebean jilliebean

June 02 2013

beingselfish
8777 671a
Reposted fromMuppet Muppet
beingselfish
8898 9295
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer

May 27 2013

beingselfish
4671 a488
Reposted frommosquito mosquito
beingselfish
4758 26ab
Reposted fromIriss Iriss

May 24 2013

beingselfish
7930 ad49
Reposted fromowieczka owieczka

May 05 2013

beingselfish
Reposted fromTerodal Terodal
beingselfish
1757 62ad
Reposted fromiron-man iron-man

April 28 2013

beingselfish
4975 1ce7
Reposted frommylover mylover
beingselfish
5047 4b1c
Reposted frommylover mylover

April 20 2013

beingselfish
3138 edaa
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart

April 12 2013

beingselfish
7521 4b70
Reposted frommartynkowa martynkowa
beingselfish
7882 5afe
Reposted frommartynkowa martynkowa

April 07 2013

beingselfish
wiosenne zdjęcie i spacerek oraz napełnienie brzuszka z małpką Kasią -udana niedziela:*
     

April 06 2013

beingselfish
1054 b7d7
I go crazy, crazy, baby, I go crazy <3
Reposted frommisseterniity misseterniity

April 04 2013

beingselfish

„Chcę, aby twój świat zaczynał się i kończył się na mnie - mówi.”

— 50 twarzy Greya
Reposted fromblaugranaaa blaugranaaa

April 03 2013

beingselfish

Nie ma to jak porządne przyśpiewki z moim głuptasem :) ale oczywiście musisz popsuć nasze plany na weekend i pojechać sobie w siną dal.. phi..

P.S "jednak cuda się zdarzają" tak ,tak- Tobie udało się zaliczyć teścik ,a ja zdążyłam na autobus i nie zostałam potrącona przez autko!
     

April 01 2013

beingselfish
Play fullscreen
uh
Reposted fromkrzywda krzywda

March 31 2013

beingselfish
Ojejku jejku Wesołego Jajka:)
     
beingselfish
6666 e66a
Reposted fromaszisa aszisa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl